Kontakt

Informacje oraz kontakt :
interto777@gmail.com lub 534 777 875

Koszt uczestnictwa: z noclegiem i wyżywieniem 640 zł
– zakw.1 osoby.w pok. 1- osob.
560 zł zakw.1 osoby w pok. 2- osob.
545 zł zakw. 1 osoby w pok. 3-osob.
525 zł zakw.1 osoby w pok.4-osob.
Uczestnictwo z obiadami bez noclegu
• 240 zł / osoba
• Płatność w całości przelewem lub w 2 ratach:
zaliczka 250 zł na konto a pozostała kwota
gotówką w dniu przyjazdu.

Tytułem wpłaty proszę podać imiona i nazwiska osób
których wpłata dotyczy.

BANK PEKAO SA
Konto:NR 16 1240 1330 1111 0010 5058 7192
Karolina Pawlik-Piec


Rejestracja jest ważna dopiero po dokonaniu wpłaty
na konto.

Rezygnacja z udziału możliwa do 30 dni przed
terminem rozpoczęcia rekolekcji.

Po tym terminie opłata nie jest zwracana, miejsce
może być wykorzystane przez inną osobę ( zmianę
należy zgłosić organizatorowi).

• Dzieci do lat 12 nie mogą uczestniczyć w
konferencjach.
Dla dzieci w wieku 3-12 lat na czas konferencji będzie
zapewniona opieka.

• Osoby ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną ( pod
stałą opieką lekarza psychiatry bądź zażywające
leki psychotropowe) nie mogą brać udziału w
rekolekcjach.